Přírodní a kulturně historický areál Park Rochus

Přírodní a kulturně historický areál Park Rochus

Park Rochus o.p.s. je novým a tedy poměrně mladým muzeem v přírodě. Pokrývá náhorní část svahu mezi Mařatskými sklepy a kaplí Sv. Rocha. Dříve zde býval veřejnosti nepřístupný vojenský prostor, dnes jde o oblíbenou výletní lokalitu obyvatel Uherského Hradiště a chráněné území s výskytem bource trnkového. Koncepční ideou Parku Rochus je vytvoření postupně se rozvíjející vesnice, zastavěné kopiemi domů lidové architektury, zaměřené (často již zaniklé) v regionu Uherskohradišťska a západní části Uherskobrodska a dalšími drobnými, převážně roubenými stavbami převezenými (mnohdy darovanými) z původních míst výskytu. Takto již byly realizovány tři zděné objekty: nejstarší předlohou je hliněný dům s patrovou komorou a doškovou střechou z Veletin, další je nadsklepní dům s kamenným klenutým sklepem a břidlicí krytou střechou z Tučap a nejmladší objekt – malebné hospodářství s průjezdem do dvora a taškovou střechou, původně z Boršic. Z převezených staveb zde najdeme roubenou stodolu z Břestku, stodůlku z Hradčovic, vyřezávané úly... Komplex lidové architektury doplňuje správní budova, sloužící jako vstupní prostor s informacemi a pokladnou, zázemí zaměstnanců muzea a do budoucna i jako restaurátorské dílny. Tento objekt, stejně jako sousední veřejné WC, spojené s trafostanicí, jsou pojaty novodobě. Všechny stavby však spojuje použití přírodních stavebních materiálů (hlína – pálená i nepálená, dřevo, kámen ...) a taky snaha o citlivé zasazení do okolní přírody. Koncepce počítá s postupným „zazeleněním“ střechy nad vstupem, stejně jako obvodových stěn z lícových cihel.

Hliněný dům se zde akreditoval jako odborný poradce a pomoc při průběžné údržbě, převážně hliněných povrchů. Autorem architektonické koncepce Muzea, správní budovy a zaměření vytipovaných objektů je Edita Chiara Vlčková. Prováděcí projekt pak vedly kolegyně Ing. arch. Marcela Horová a Ing. Jana Houzarová.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
rochus
Tvorba webových stránek > webSEO.cz